Дипломы и сертификаты.

сертификат Деборы Блессинг 1 семинарsertifikatSilvieFocus

sertifikatSilvieTrauma2018

сертификатИППП
I22mageattachment                                               sertifikat10sertifSupervis sertifFokussertifikatSemTerEMDRsertificateдиплом фр институтасертификат Робина москва 2009 - 2011img041 долгосрочная прогр Робина

img040 МГИimg041 долгосрочная прогр Робинаimg042img037 клин псиimg038 МГУimg039 аюрведа

 

09s 08s 06s 07 04 05s 03s 02s 01s